| PROJE | BAKIM ve ONARIM | KOMPONENTLER | İLETİŞİM |

Ana Sayfa ›› Hizmetlerimiz ›› Bakım ve Onarım ›› Bakım Sözleşmesi-I

Favorilerime Ekle

Ana Sayfam Yap

Perşembe,11.02.2016

 

ASANSÖR BAKIM SÖZLEŞMESİ

 

Kapsamı:Asansör Aylık Periyodik Bakımı

Taraflar:MCA CEYLAN ASANSÖR Mühendislik Sanayi ve Tic.Ltd.ŞtiGENEL ŞARTLAR1-Periyodik bakım,asansör makinesi,güvenlik sistemleri ve elektrik tesisatı gibi tüm mekanik ve elektrik üniteleri kapsamaktadır.
2-Periyodik bakım TSE standartlarına uygun olarak firmanın görevlendireceği teknik elemanlar tarafından ayda bir yapılacak,eksilen yağ ve gres tamamlanacak.Asansörün işlemesi ve emniyeti bakımından önemli olan aksam temizlenir.

2.1Her bakımda yapılacak işler;

a. Makine dairesinin temizlenmesi

b. Yağ seviye kontrolü ve gerekirse tamamlanması

c. Motor enversörlerinin kontrolü ve temizlenmesi

d. Kontrol tablosunun temizlenmesi(role kontak vs.)

e. Kapıların fiş kontaklarının kontrolü

f. Kabin üstünün temizlenmesi

g. Kabin üstü revizyon anahtarlarının temizlenmesi

h. Kabin ALARM ve DUR düğmelerinin kontrolü

i. Kabin alt boşluğu ve kabin üstü platformunun temizlenmesi

j. Göstergelerin ,yön ışıklarının,buton yerlerinin işlerliğinin ve tüm ampullerin kontrolü

k.Taşıyıcı çelik halatların tüm kuyu boyunca kontrolü

l. Kabin patentlerinin kontrolü ve ayarı

m. Kabin ve karşı ağırlık yağdanlıkların yağ seviyesinin kontrolü ve gerekirse bunların tamamlanması

n. Katta durma hassasiyetinin kontrolü ve gerekirse ayarı

o. Nihai şalterlerin devreyi açıp açmadığının kontrolü ve gerekirse ayarı

p. Kabin raylarının silinmesi

3.Asansör ün bakımı için gerekli olan yağ,gres ve üstüpü gibi malzemeler tarafınızdan sağlanacaktır.

4.Bakım sözleşmesinin yürürlük süresi içerisinde meydana gelebilecek arızaların giderilmesi firmanın taahhüdü içerisindedir.

5.Herhangi bir arızanın firmaya bildirilmesinden sonra (mesai saatleri içerisinde)en geç 3 saat içerisinde firma arızaya müdahale edecek ve en kısa zamanda arızayı giderecektir.

6.Asansörde parça değiştirilmesini gerektirecek arıza ve tabii aşınma neticesinde değiştirilmesi gereken parçaların belirtilmesi halinde firma tarafından fabrikaya rapor edilecek ve onay alınarak arıza giderilecektir.

7.Asansörün uzun süreli arızalı kalmaması için 100 YTL yi geçmeyen parçalar onay gerek olmadan değiştirilecektir.

8.Periyodik bakım hizmetlerinin yetersizliğinden kaynaklanacak her türlü zarar ziyandan firma sorumludur.

9.Aylık bakım ücretleri KDV hariç.

10.Firma bu sözleşmede belirtilen vaadlerden herhangi birisini yine bu sözleşmede yazılı zorlayıcı sebepler olmaksızın kısmen veya tamamen yerine getirmezse,sözleşme doğrudan doğruya feshedilebilir.

11.Bu asansör bakım sözleşmesinin uygulanmasından doğabilecek anlaşmazlıkların çözümünde İstanbul Mahkemeleri Yetkilidir.

 

Asansör Panaromik AsansörMonşarj AsansörAsansör TerimleriAsansör Yönetmeliği Asansör Montaj Asansör Bakım
Site İçi Arama © MCA Ceylan Asansör Cookieler Veri Gizliliği Yasal Uyarılar

Web Site Tasarım © Nexron Teknoloji Hizmetleri